Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken hebben te maken met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen oftewel PGS.  In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze aandacht besteed aan de arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid.

De meest bekende PGS richtlijnen in de (petro)chemie zijn de PGS 15, PGS 29 en de PGS 31.

PGS 15 – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 29 – Bovengrondse tanks voor vloeibare brandstoffen

PGS 31 – Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tanksinstallaties

Wilt u er zeker van zijn dat uw bedrijf voldoet aan de aspecten van de betreffende PGS? Neem dan contact op met SFA-Testsystemen!